skip to Main Content

Onder algemene tandheelkunde wordt verstaan het vullen van tanden en kiezen met plastische materialen,
maar ook wortelkanaalbehandelingen en het aanbrengen van kronen en bruggen.

Vullingen

Is er in uw tand of kies een nieuw gaatje ontdekt, of is een bestaand gat dat reeds gevuld was groter geworden,
dat wordt het aangetaste deel verwijderd (geboord) en vervolgens gevuld met tandkleurig composiet.
Zodat u er geen last meer van hebt en het er weer verzorgd en natuurlijk uitziet.

Wortelkanaalbehandeling

Een ontstoken tandwortel is in de meeste gevallen erg pijnlijk. U voelt een kloppende ontsteking in de kaak en ook het nuttigen van warm of koud eten en drinken kan zeer pijnlijk zijn.
Het kan echter ook zijn dat u nog geen klachten heeft, maar dat wij een ontsteking ontdekken na het maken van een röntgenfoto.

Bij een wortelkanaalbehandeling wordt het wortelkanaal schoongemaakt met kleine vijltjes om het ontstekingsweefsel te verwijderen.
Daarna wordt het kanaal gespoeld met een desinfecterende vloeistof en afgesloten zodat er geen bacteriën van buitenaf in kunnen komen.

Kronen en bruggen

Nadat een wortelkanaal is behandeld, maar ook wanneer er een tand of kies afbreekt, wordt een kroon of een brug aangebracht.
Een kroon is, de naam zegt het al, een soort kapje dat op een afgesleten tand of kies wordt geplaatst.
Deze kroon heeft dezelfde vorm en kleur als de andere tanden en kiezen.
Daardoor valt deze niet op, de kroon is nauwelijks van een echte tand te onderscheiden.

Indien er geen afgesleten tand of kies meer is om een kroon op te plaatsen, dus wanneer er tanden of kiezen ontbreken, dan kan er een brug worden geplaatst.
Zo’n brug is een overbrugging van de lege ruimte tussen twee gezonde tanden of kiezen.

Kijk voor meer informatie op www.ivorenkruis.nl.

Back To Top