skip to Main Content

Stel dat u niet tevreden bent over uw behandeling of dat u niet goed bent geïnformeerd.
Dan kunt u het beste de volgende stappen ondernemen:

1.Praat met ons

Een verhelderend gesprek lost vaak al veel onduidelijkheden op.
Ook kunnen we dan gezamenlijk zoeken naar een oplossing.

2.Win advies in bij het Tandheelkundig Informatie Punt (TIP)

Komen we er samen niet uit, dan kunt u telefonisch advies inwinnen bij het TIP.
Dit is geen klachtenbureau, maar ze kunnen u wel behulpzaam zijn bij het indienen van een klacht.

3. Dien een klacht in met behulp van KNMT

Wij zijn aangesloten bij de Nederlandse |Maatschappij ter bevordering van de Tandheelkunde (KNMT).
Dat biedt u de mogelijkheid om gebruik te maken van de KNMT-klachtenregeling. Zij kan vervolgens

a. een bemiddelende rol spelen;
b. overgaan tot formele behandeling van uw klacht, resulterend in een uitspraak.

Patiënt in de stoel

Back To Top