skip to Main Content

Onze tarieven zijn opgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit(NZa)

Samenwerking

In ons streven om de mondzorg toegankelijk en betaalbaar te houden zijn wij een samenwerkingsovereenkomst aangegaan
met meerdere zorgverzekeringen, bijvoorbeeld Menzis, Achmea en VGZ.

Back To Top