skip to Main Content

Onze huidige patiënten weten in grote lijnen waar hun gebit aan toe is.
Bij nieuwe patiënten wordt vooraf grondig de gebitssituatie bekeken en op basis daarvan een behandelplan opgesteld.
In dat plan wordt niet alleen rekening gehouden met de huidige stand van zaken,
maar ook met uw wensen en mogelijkheden.

Vervolgens wordt het behandelplan met u besproken, zodat u weet waaraan gewerkt wordt en wat het globale kostenplaatje zal zijn.
Dat kan bijvoorbeeld van grote invloed zijn bij uw keuze van een zorgverzekeraar.

Back To Top