Behandelingen

Onze huidige patiënten weten in grote lijnen waar hun gebit aan toe is. We houden u tijdens de halfjaarlijkse controles altijd op de hoogte over de stand van zaken.
Bij nieuwe patiënten wordt vooraf grondig de gebitssituatie bekeken en op basis daarvan een behandelplan opgesteld.
In dat plan wordt niet alleen rekening gehouden met de huidige stand van zaken, maar ook met uw wensen en mogelijkheden.
Vervolgens wordt het behandelplan met u besproken, zodat u weet waaraan gewerkt wordt en wat het globale kostenplaatje zal zijn.
Dat kan bijvoorbeeld van grote invloed zijn bij uw keuze van een zorgverzekeraar.

Samen willen wij ervoor zorgen dat u zich gehoord voelt en wij een vertrouwde samenwerking aan gaan.

Hieronder vindt u een lijst met al onze behandelingen.

Halfjaarlijkse controle

Elk half jaar dient uw gebit op diverse aspecten te worden gecontroleerd.
Uiteraard wordt er gekeken of u nieuwe gaatjes heeft, maar ook of oude vullingen, kronen, bruggen en protheses nog goed zijn en nog goed zitten.
Het kan zijn dat er foto’s moeten worden gemaakt om te controleren of er tussen de tanden en kiezen geen gaatjes zijn ontstaan.
Tijdens elke controle wordt ook gekeken hoe het staat met de conditie van het tandvlees.

Indien er een behandeling nodig blijkt, dan wordt hiervoor een nieuwe afspraak ingepland.

Röntgenfoto’s
Om tandwortels te kunnen bekijken, of om erachter te komen hoe tanden of kiezen er aan toe zijn onder een vulling, worden röntgenfoto’s gemaakt.
Dit kunnen foto’s zijn van een paar tanden of kiezen tegelijk, maar ook een overzichtsfoto van uw complete gebit (OPG).
Röntgenfoto’s worden meestal gemaakt wanneer de tandarts vermoedt dat er iets aan de hand is.
Ook worden er foto’s gemaakt wanneer er een implantaat prothese moet worden gemaakt.

U kunt www.ivorenkruis.nl voor meer informatie over deze behandeling.

Tandsteen verwijderen
Tandplak ontstaat op en tussen de tanden en kiezen. Om uw mond gezond te houden, moet dit witgelige laagje verwijderd worden. Wanneer de tandplak niet regelmatig wordt weggehaald, of wanneer dit onvoldoende lukt, kunnen de bacteriën tandvleesontsteking en gaatjes veroorzaken.

Niet verwijderde tandplak kan hard worden en verkalken tot tandsteen. Aan dit tandsteen hecht zich makkelijk weer nieuwe plak. Ook kan het tandvlees hierdoor steeds meer ontstoken raken en het daaronder gelegen kaakbot aantasten. Uiteindelijk kan er zoveel kaakbot verdwijnen, dat uw tanden en kiezen los gaan staan.

Stel dat u toch een tandvleesontsteking heeft, dan verwijzen wij u door naar een mondhygiëniste of een parodontoloog.

Bij een diepere tandvleesontsteking trekt het tandvlees zich terug en laat het los van de tandwortel, waardoor het kaakbot aangetast wordt.

U kunt www.ivorenkruis.nl voor meer informatie over deze behandeling.

Aangesloten bij de Alpha Groep

Wij zijn lid van de Alpha groep, met als doel onze kwaliteit te verbeteren zowel op organisatorisch als op vakinhoudelijk vlak.

Algemene tandheelkunde

Onder algemene tandheelkunde wordt het vullen van tanden en kiezen met plastische materialen verstaan. Wortelkanaalbehandelingen en het aanbrengen van kronen en bruggen vallen hier ook onder.

Vullingen
Is er in uw tand of kies een nieuw gaatje ontdekt, of is een bestaand gat dat reeds gevuld was groter geworden? Dan wordt het aangetaste deel verwijderd (geboord) en vervolgens gevuld met tandkleurig composiet. Op deze manier heeft u er geen last meer van en zien uw tanden/kiezen er weer verzorgd en natuurlijk uit.

Wortelkanaalbehandeling
Een ontstoken tandwortel is in de meeste gevallen erg pijnlijk. U voelt een kloppende ontsteking in de kaak en ook het nuttigen van warm of koud eten en drinken kan zeer pijnlijk zijn.

Het kan echter ook zijn dat u nog geen klachten heeft, maar dat wij een ontsteking ontdekken na het maken van een röntgenfoto.

Bij een wortelkanaalbehandeling wordt het wortelkanaal schoongemaakt met kleine vijltjes om het ontstekingsweefsel te verwijderen. Daarna wordt het kanaal gespoeld met een desinfecterende vloeistof en afgesloten zodat er geen bacteriën van buitenaf in kunnen komen.

Kronen en bruggen
Nadat een wortelkanaal is behandeld, maar ook wanneer er een tand of kies afbreekt, wordt een kroon of een brug aangebracht. Een kroon is, zoals de naam al zegt, een soort kapje dat op een afgesleten tand of kies wordt geplaatst. Deze kroon heeft dezelfde vorm en kleur als de andere tanden en kiezen. Daardoor valt deze niet op. De kroon is nauwelijks van een echte tand te onderscheiden.

Indien er geen afgesleten tand of kies meer is om een kroon op te plaatsen, dus wanneer er tanden of kiezen ontbreken, dan kan er een brug worden geplaatst. Zo’n brug is een overbrugging van de lege ruimte tussen twee gezonde tanden of kiezen.

Mondhygiëne

Fluoride behandeling en sealen
Het regelmatig reinigen van uw tanden en kiezen is essentieel om een gezonde en schone mondhygiëne te waarborgen. Vanaf hun zesde levensjaar krijgen onze jeugdige patiënten tijdens de halfjaarlijkse controle een fluoride behandeling. Fluoride beschermt tanden en kiezen tegen gaatjes, omdat ze hierdoor beter bestand zijn tegen zuuraanvallen van bacteriën.

Bovendien wordt er ter bescherming in de diepe groeven van de blijvende kiezen een hard laagje aangebracht, dit noemen we sealen. Beide behandelingen zijn pijnloos en worden door de preventieassistente uitgevoerd.

U kunt www.ivorenkruis.nl raadplegen voor meer informatie.

Almelo

Wierdensestraat 34A

7607 GJ Almelo

info@tandartskhoynezhad.nl

0546 - 825 500

Via een automatische telefoonbeantwoorder wordt u
geïnformeerd over de dienstdoende tandarts.

Openingstijden

Maandag t/m Donderdag van 08:00 uur - 17:00 uur

Pauze van 12:00 - 13:00 uur

Spoed/Nood dienst (ook voor weekenden)

Elke dag vanaf 16:30 uur, bereikbaar op: 053 - 7920040